Sedan 1 juli i år gäller en ny lag om tobaksförpackningarnas utseende i Norge. Liksom Australien, Frankrike och Storbritannien kräver Norge att tobaken säljs i helt reklamfria förpackningar som alla, oavsett märke, har samma standardiserade färg. Varumärket trycks med ett neutralt typsnitt och ingen dekor tillåts på paketen där de enda bilderna är hälsovarningarna. Samma regler i Norge gäller både för cigaretter och snus. Under en omställningsperiod fram till 1 juli nästa år får företagen sälja slut på produkter som redan fanns ute på marknaden när lagen trädde i kraft.

Swedish Match anser att lagen inte bör gälla snus, med argumentet att snusets hälsorisker är mindre än cigaretternas. I ett första steg för att försöka stoppa eller ändra lagen har bolaget stämt den norska staten och krävt att lagen tillfälligt ska sluta gälla i väntan på ett slutligt avgörande av sakfrågan.

Den norska staten företräds i domstolen av Helse- og omsorgsdepartementet.

Det främsta syftet med reklamfria tobaksförpackningar är att skydda unga från att lockas att börja använda tobak. Norges hälsominister Bent Høie säger till tidningen VG att det ”inte är någon överraskning att tobaksindustrin stämmer Norge på grund av reklamfria förpackningar. Det har de gjort även i Australien, Frankrike och Storbritannien – och förlorat överallt”.

Norge har sedan tidigare en lag som innebär att man inte får skylta med tobaksvaror eller annan tobaksreklam där produkterna säljs. Många andra länder har infört sådana så kallade exponeringsförbud för tobaksvaror och ett lagförslag om att ta bort tobaksskyltning och reklam på säljställen är på gångäven i Sverige. När det gäller reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar har svenska lagstiftare ännu inte kommit lika långt, vilket Tobaksfakta och andra svenska folkhälsoföreträdare beklagar.

Läs vidare