Planen är att med hjälp av en allmän remissomgång, en så kallad consultation, få fram hur tobaksindustrin bäst skulle kunna bidra till att täcka de kostnader som deras produkter orsakar.

Oppositionspartiet Labour har tidigare föreslagit en extra avgift för tobaksbolagen, öronmärkt för att förbättra cancervården, som i Storbritannien är mindre framgångsrik än i flera andra europeiska länder.

När regeringspartiet och den ledande oppositionen har likartad uppfattning om möjligheterna att tvinga tobaksbolagen att bidra med ökade resurser till sjukvård och prevention är möjligheterna stora att någon form av avgift eller skatt faktiskt införs.

Hur stora belopp det skulle kunna röra sig om är oklart. Den ideella organisationen Action on Smoking and Health, ASH, beräknar att en höjning av priset med en procent skulle ge 345 miljoner pund. Ett pund är drygt elva kronor.

ASH:s generalsekreterare Deborah Arnott säger i ett pressmeddelande att två tobaksbolag, Imperial Tobacco och Japan Tobacco International, JTI, står för 80 procent av tobaksförsäljningen i Storbritannien. Imperials vinst i landet var 614 miljoner pund år 2010, med en vinstmarginal på 67 procent. JTL:s vinst var samma år 345 miljoner pund, med en vinstmarginal på 38 procent.

Deborah Arnott anser att de medel som blir tillgängliga med en extra avgift bör användas även till åtgärder som minskar barns rökdebuter och stöder rökare som vill slut röka.

ASH-pressmeddelande

The Independent

Läs vidare