Det säger Vera Luiza da Costa e Silva, chef för WHO:s sekretariat för tobakskonventionen.

Vera Luiza da Costa e Silva, chef för WHO:s sekretariat för tobakskonventionen, och Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Vera Luiza da Costa e Silva är på besök i Sverige som inbjuden talare vid konferensen För ett rökfritt Sverige 2025 som pågår i Stockholm 12-13 juni. När Tobaksfakta träffar henne för en intervju före föreläsningen ser hon fram emot att försöka bidra till att bredda den svenska diskussionen om att fasa ut rökningen.Som part i tobakskonventionen har Sverige förbundit sig att skydda nutida och kommande generationer mot de förödande effekterna av tobaksepidemin. Och det gäller all tobak, inte bara rökning! säger hon.

Delmålet som brukar formuleras Rökfritt Sverige 2025 är inriktat på att till detta årtal få ned dagligrökningen till under 5 procent. Vera Luiza da Costa e Silva tror att Sverige tack vare sina låga röksiffror har en viss chans att nå detta delmål. Men för att bli långsiktigt framgångsrika menar hon att svenska beslutsfattare och tobaksförebyggare redan nu måste stanna upp och ta en ordentlig diskussion om vad som är visionen.

– Jag anser att vi bör sikta mot en tobaksfri framtid, säger hon och föreslår att det långsiktiga målet kan vara att den totala användningen av tobak och nikotin ska vara under 5 procent.

– Det anser jag är ett globalt sett realistiskt mål.

Höj skatten!
Att tydligt och officiellt uttala ett sådant mål skulle, menar hon, sannolikt göra det svenska tobaksförebyggande arbetet ännu effektivare. Hon framhåller att det finns en rad åtgärder som vi borde göra för att nå målet rökfritt 2025 och komma närmare ett tobaksfritt samhälle. Åtgärder som är hämtade från tobakskonventionen och dess riktlinjer och som ännu ej är fullt genomförda i Sverige. Och, understryker hon, som måste inriktas på att minska bruket av inte bara cigaretter utan även av vattenpipa, snus, e-cigaretter, ”heat-and-burn”-produkter och andra nya nikotinprodukter.

– Det finns ett helt kontinuum av produkter som vi måste ha en strategi för. Annars för vi bara över problemen från en produkt till andra.

Vera Luiza da Costa e Silva påpekar att våra grannländer Norge och Finland ligger längre fram än Sverige på flera viktiga områden när det gäller tobaksförebyggande lagstiftning. Några av de punkter hon anser att Sverige bör överväga för att komma vidare i den tobaksförebyggande utvecklingen är:

  • Ta bort det undantag i lagen som gör att serveringar fortfrande kan inrätta rökrum.
  • Inför fler rökfria miljöer utomhus.
  • Höj skatten så att tobaken blir flerdubbelt dyrare. Sverige har billigare cigaretter än många jämförbara länder.
  • Inför exponeringsförbud för all tobak.
  • Inför reklamfria, standardiserade förpackningar.
  • Förbjud smaktillsatser även i snus.

Den sista punkten kommenterar hon så här:

– Varför är det en massa smaker i snuset om det är till för att erbjuda vuxna rökare ett sätt att minska sin hälsorisk utan att sluta med tobak? Smakerna gör snuset lockande för barn.

Vera Luiza da Costa e Silva vill väcka reflektion hos svenska regeringsföreträdare, riksdagsledamöter och andra beslutsfattare kring snuset.

– Jag brukar fundera över hur det kommer sig att snus är förbjudet i EU och tillåtet i Sverige. Är det verkligen bra för ert land att vara ett undantag? Eller är det för tobaksindustrin som det är bra?

Läs vidare