Plenarmötet fokuserade på Tobakskonventionens artikel 5.3 som uppmanar världens länder att skydda sin hälsopolitik mot tobaksindustrins påtryckningar. För närvarande står fyra länder inför rättsliga processer där multinationella tobaksbolag stämt dem för tobakspolitiska åtgärder som ska minska tobaksbruket och skydda befolkningens hälsa. De fyra länderna är Uruguay, Norge, Australien och Turkiet. Företrädare för samtliga dessa fyra länder talade vid mötet och fick starkt stöd från de 2600 konferensdeltagarna i sin kamp mot industrin.

– Vi är beredda – vi tar det här så långt som det behövs! sade Norges hälsominister Anne-Grete Ström Ericksen.

Den norska staten har stämts av Philip Morris för det exponeringsförbud som införts i Norge. Huvudförhandlingen inleds i Oslo tingsrätt i juni.

– Stödet från andra länder och från ideella organisationer nationellt och internationellt är mycket viktigt för oss, sade Anne-Grete Ström Ericksen.

Australien företräddes av professor Jane Halton från landets departement för hälsa och åldrande. Tobaksindustrins senaste rättsliga angrepp mot Australien handlar om beslutet att införa neutrala tobakspaket, ”plain packaging”.

– Det tar bort den sista möjligheten för tobaksindustrin att marknadsföra sig i Australien så det är inte oväntat att industrin agerar, sade Jane Halton.

– Men deras framfart stoppar oss inte. Den 1 oktober i år ska alla cigaretter säljas i neutrala paket!

Uruguays regeringen blev stämd av Philip Morris för bl a införandet av varningsbilder på tobak.

– Vårt svar är att vi vill skydda vår befolkning, sade Ricardo Varela från Uruguays utrikesdepartement.

Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, Tankesmedjan Tobaksfakta

  • Det färskaste exemplet på tobaksbolagens aggressivitet är att Imperial Tobacco gått till Storbritanniens högsta domstol i ett försök att stoppa det exponeringsförbud för tobaksvaror som Skottlands parlament beslutat om. Tobaksjätten går till högsta instans efter att ha stämt regeringen iSkottlands högsta civilrättsliga domstol, Court of Session, men förlorat där. Den 3 februari slog domstolen fast att exponeringsförbudet är lagligt. Imperial Tobacco gick på linjen att omfattningen av det skotska självstyret inte räcker för beslutet om exponeringsförbud. Utan tobaksjättens stämningar skulle exponeringsförbudet trätt i kraft under april.
Läs vidare