Det säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, i en kommentar till de nya tobakspolitiska förslag som folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i dag presenterar.

I en debattartikel i Dagens Nyheter offentliggör Gabriel Wikström innehållet i tilläggsdirektiv som regeringen tänker ge till en sittande utredning. Göran Lundahls pågående utredning om hur EU:s nya tobaksproduktdirektiv ska genomföras i Sverige ska på detta sätt breddas.

Tre nya lagförslag ska Lundahls utredning arbeta med:

1/ Begränsning av tobaksrökning och rökning av tobaksrelaterade produkter (som e-cigaretter) på allmänna platser utomhus. Här finns ett förslag från Folkhälsomyndigheten som utredningen ska gå vidare med. I detta pekas vissa utomhusmiljöer ut som särskilt viktiga att utreda eftersom barn vistas mycket där. Det handlar om platser där man väntar på kollektiva färdmedel, uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och utomhusarenor.

2/ Exponeringsförbud för tobaksprodukter – att butikerna förvarar tobaken utom synhåll för kunderna. Exponeringsförbud finns redan ibland annat Norge, Finland, Irland, Kanada, Australien och Storbritannien.

3/ Neutrala, standardiserade tobaksförpackningar – dekorfria paket där alla har samma neutrala färg och varumärket skrivs med neutralt typsnitt. Tack vare EU:s tobaksdirektiv införs nästa år stora hälsovarningar med text och bild på cigarettpaketen. EU-direktivet tillåter dock länderna att även gå längre och göra paketen neutrala, något som Irland och Storbritannien beslutat göra. I Australien finns redan neutrala paket.

– Det här har vi väntat länge på. Tobaksindustrin kommer att göra allt den kan för att sätta krokben för förslagen, men vi vet att åtgärderna är effektiva och att det finns ett starkt folkligt stöd för dem, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

– Alla de tre föreslagna åtgärderna lyfts fram i den internationella tobakskonventionen som mycket verkningsfulla åtgärder inte minst för att stoppa nyrekryteringen av rökare bland barn och ungdomar.

Gabriel Wikström skriver i DN-artikeln att fler än 100 000 svenskar har dött av rökning sedan rökfria krogar infördes för tio år sedan. Det var den senaste stora tobakspolitiska reformen och nu krävs fler om samarbetsregeringen ska nå sitt mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna i Sverige inom en generation.

I opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 arbetar Tobaksfakta tillsammans med ett stort antal andra organisationer för att få fram ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum när rökningen ska vara nere på en nivå där den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem. Tobacco Endgame är en internationell rörelse och liknande arbete pågår i många andra länder. Folkhälsoministern framhåller att regeringen ser positivt på målet om ett rökfritt Sverige 2025 och att det krävs kraftfulla åtgärder för att nå det.

– Vi är i dag ett 60-tal organisationer som står bakom Tobacco Endgame i vårt land som alla är väldigt aktiva för att föra ut budskapet. Det känns mycket bra att vi nått fram, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

– Våra tydliga mål och förslag behövs om vi ska kunna skapa en jämlik hälsa.

Läs Tobaksfaktas faktablad om rökfria utomhusmiljöer.

Läs Tobaksfaktas faktablad om exponeringsförbud.

Läs Tobaksfaktas faktablad om neutrala paket.

Läs vidare