I ett brevtill samtliga riksdagsledamöter pekar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – på den närmaste tidens stora utmaningar i tobakspolitiken. Fördröjningen av EU-parlamentets omröstning om tobaksproduktdirektivet oroar Tobaksfakta.

– Vi hoppas dock fortfarande att parlamentet under sin kvarvarande mandattid fram till och med våren 2014 kommer att hinna enas med ministerrådet i frågan. Det kan ge oss flera effektiva skärpningar av tobakslagstiftningen, säger Ewy Thörnqvist, Tobaksfaktas generalsekreterare.

– Vi vill uppmärksamma våra riksdagspolitiker på hur viktigt det föreslagna direktivet är så att de kan diskutera med sina partikollegor i EU-parlamentet och motverka ytterligare försening av beslutet, säger Ewy Thörnqvist.

– Men vi vill också lyfta fram angelägna tobakspolitiska åtgärder sominteingår i direktivförslaget utan kräver nationella politiska initiativ. Vi måste fortsätta arbeta för att Sverige på alla punkter ska leva upp till våra åtaganden enligt den internationella tobakskonventionen.

I brevet till riksdagsledamöterna påpekar Tobaksfakta att Sverige nu måste ta sitt ansvar för att reglera smaker och annat innehåll i snuset.Genom att undanta rökfri tobak från förbud mot en rad smaktillsatser har EU förtydligat Sveriges ansvar för snusets innehåll.

– Det är dags att sätta stopp för frukt- och godissnus som lockar våra ungdomar att börja använda tobak, säger Ewy Thörnqvist.

Två andra viktiga frågor som Tobaksfakta uppmanar riksdagsledamöterna att driva är exponeringsförbud för tobak på säljställen och standardiserade tobaksförpackningar, främst för att skydda unga mot att lockas in i tobaksbruk.

– Åtgärder som regeringen hittills satsat på är skolinformation, tillsyn och åldersgränsen. Forskning visar att om sådana åtgärder ska göra nytta så måste de flankeras av lagstiftning som minskar tobakens tillgänglighet, såsom exponeringsförbud och standardiserade paket.

Läs vidare