Generalsekreterare Anne Lise Ryel från Kreftforeningen, den norska cancerfonden, kommer under domstolsförhandlingarna att vittna till stöd för den nya lagen och förklara hur viktig den är för att skydda barn från att lockas av tobaksindustrin. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – ställer sig till hundra procent bakom Kreftforeningens engagemang i rättssaken och uttalar även detta stöd i ett öppet brev.

Läs vidare