Den pågående utredningen om det svenska genomförandet av EU:s nya tobaksproduktdirektiv har bland annat föreslagit att Sverige ska införa hälsovarningar i text och bild som täcker 65 procent av storsidorna på förpackningar för cigaretter och annan röktobak. Tobaksfakta stöder detta liksom delbetänkandets förslag om innehållsreglering och -rapportering samt förslagetom förbud mot vissa tillsatser i cigaretter och rulltobak. Tillsatsförbudet gäller främst tillsatser som gör röken lättare att andas in och ger den en karaktäristisk smak (till exempel frukt- eller godissmak).

Tobaksfakta menar dock att förbudet mot sådana smaktillsatser bör gälla även snus och att utredningen bör lägga fram ett sådant förslag i sitt slutbetänkande nästa vår. Användningen av smaktillsatser i snus har ökat kraftigt sedan början av 2000-talet och det finns snus som smakar bland annat mint, vanilj, lakrits, lime, viol och apelsin. ”Flera av dessa smaktillsatser ter sig uppenbart ägnade att göra snuset mer attraktivt för nya konsumenter, dvs. barn och ungdomar (i synnerhet flickor)”, skriver Tobaksfakta i remissyttrandet. ”Det är hög tid för Sverige att leva upp till sina åtaganden som part i tobakskonventionen genom att reglera tillsatser även i snuset.”

När det gäller e-cigaretter förespråkar Tobaksfakta ett totalförbud eftersom dessa produkter riskerar att locka in barn och ungdomar i nikotinberoende som kan vara en inkörsport till vanliga cigaretter.

Utredningen om genomförande av tobaksproduktdirektivet har i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att även utreda införande av fler rökfria offentliga miljöer, neutrala förpackningar och exponeringsförbud för tobak. Tobaksfakta understryker i remissyttrandet att såväl exponeringsförbud som neutrala förpackningar är viktiga åtgärder för att tobaksbruket ska kunna fortsätta att minska.

Här kan du läsa hela remissyttrandet.

Läs vidare