Tobaksaktier kommer snart inte längre att vara den säkra och lönsamma investering som de hittills har varit. Det spår finansiella experter i en analys som publiceras av webbsajten Value Walk.

I dag gör dock sjunkande försäljning av tobaksvaror att tobaksindustrin befinner sig under konstant press för att kunna upprätthålla de höga utdelningarna och stora återköpen.

Hittills har bolagen kunnat kompensera den minskande försäljningen med höjda priser, men det gör ändå att inkomsterna stagnerar i stället för att som tidigare bara öka. För att kunna fortsätta ge aktieägarna god avkastning har många tobaksbolag därför börjat låna mer.

Att höja priser och låna mer är dock ingen ekonomiskt och finansiellt hållbar strategi i längden, konstaterar analytikerna. De lyfter fram Philip Morris International som exempel och skriver att det bolagets skulder nu vida överstiger tillgångarna och att den totala skulden vuxit med 30 procent på ett år. Företagets rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar föll under andra kvartalet i år med 8,6 procent på grund av sjunkande försäljning, valutaförändringar och skattehöjningar.

Andra tobaksbolag som kraftigt ökat sin inlåning för att kunna fortsätta ge aktieägarna god avkastning är Lorillard och Reynolds American, rapporterar analytikerna. Båda dessa bolag befinner sig dessutom i en ekonomiskt riskfylld situation på grund av att en stor del av deras försäljning består av mentholcigaretter. Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA överväger att förbjuda mentholsmak i tobaksprodukter eller på andra sätt öka regleringen av sådana produkter.

Den pågående utvecklingen gör, konstaterar analytikerna, att tobaksaktier blir allt mer riskabla investeringar.

Läs vidare