Tidigare forskning visar bland annat att rökare hade en högre förekomst av måttlig till svår parodontit (tandlossning) och färre tänder än ickerökare. Att det är svårare att få tandimpantat att fästa bra hos rökare har också konstaterats, men hur stor den negativa effekten är har diskuterats.Därför har forskare i Malmö och Göteborg gjort en stor metaanalys för att besvara frågan.

Totalt omfattar analysen 107 studier med närmare 20 000 implantat hos rökare och drygt 60 000 implantat hos ickerökare. Rökarnas implantat lossnade i drygt 6 procent av fallen medan ickerökarnas implantat fallerade i drygt 3 procent av fallen. Metaanalysen visar alltså att det är dubbelt så vanligt att rökares implantat inte fungerar. Forskarna ser också att förekomsten av infektioner efter operationen är dubbelt så hög bland rökarna som bland ickerökarna.

Forskarnas hypotes är att nikotinet i tobaksröken bland annat hämmar bildningen av enzym som behövs för benomsättningen i kroppen och därmed gör det svårare att få implantatet att fästa bra.

Läs vidare