Satsningar för att framstå som ansvarstagande samhällsaktörer, Corporate Social Responsibility, CSR, är en viktig del av tobaksindustrins marknadsföring och strategi för att påverka tobakspolitiken. Exempel är ungdomsprojekt, stöd till utvecklingsprojekt i fattiga länder, utdelning av stipendier och stöd till HBTQ-initiativ. Alla tobaksbolag, inklusive Swedish Match, arbetar med sådana satsningar.

I boken Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid berättar vi om tobaksindustrins arbetsmetoder och där kan du bland annat läsa mer om CSR-strategierna.

Den amerikanska debatt- och nyhetssajten www.slate.com publicerade nyligen en analys av tobaksindustrins ansträngningar att knyta band till HBTQ-rörelsen.

Läs vidare