Du sökte efter: BRiT

Ny rapport: Barn har rätt till en tobaksfri värld

Publicerad: 2020-05-26

Barn har rätt till en tobaksfri värld, och det finns gott om internationella överenskommelser som världens regeringar har förbundit sig följa för att skydda barn mot tobaksbruk och tobaksindustrin. Men...

Årskrönika 2019
– en händelserikt år

Publicerad: 2020-01-08

Det hände mycket inom tobaksfrågan under 2019, både negativt och positiva. Till exempel började vi se hälsokonsekvenser av ungdomars ökade bruk av e-cigaretter. Men vi fick också en ny lag...

Material att använda fritt

Publicerad: 2019-11-13

Här finns material som ni kan använda för att i olika sammanhang lyfta barns rätt till ett tobaksfritt liv. Skriv ut affisch,  ladda ned folder eller använd presentationsmaterial för för...

Presentationsmaterial om tobaksfrågan ur barnperspektiv

Publicerad: 2019-11-13

Projektet BRiT – Barns Rätt i Tobaksfrågan – har tagit fram presentationsmaterial, ett riktat mot vuxna och ett mot ungdomar 15-18 år, som är användbara för alla som arbetar med...

Välkommen till Tobacco Endgame-seminarium i Stockholm 19 nov 13-16.30!

Publicerad: 2019-10-12

Nu är det dags att anmäla sig till höstens sedvanliga Tobacco Endgame-seminarium med anledning av Tobaksfria veckan. Fokus för dagen är barnens rätt i tobaksfrågan, hur det har gått sen...

Material för dig som vill informera om barns rätt i tobaksfrågan

Publicerad: 2019-02-28

BRiT – Barnets Rätt i Tobaksfrågan syftar till att belysa WHO:s tobakskonvention ur ett barnrättsperspektiv (FN:s konvention om barnets rättigheter och WHO:s ramkonvention om tobakskontroll). Samtliga som arbetar med barnrättsfrågor...

English

Fact Sheets about The Rights of the Child in Tobacco Control Barnets Rätt i Tobaksfrågan – The Right of the Child in Tobacco Control – is a project in which...

Barnets rätt till tobaksfritt

Publicerad: 2016-01-01

Det här materialet är ett resultat av projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – genomför detta projekt med stöd av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med flera...

Tobakskonventionen ur barnrättsperspektiv – informationsblad om 6 viktiga artiklar

Publicerad: 2015-10-02

I projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, arbetar vi och våra samarbetspartners med att belysa tobaksfrågan ur barnets synvinkel. Utgångspunkterna är FN-konventionen om barnets rättigheter, barnrättskonventionen, och WHO:s ramkonvention om...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev