I studien, som är publicerad i Tobacco Control, intervjuas sex experter från Världshälsoorganisationen WHO:s regioner. 23 förespråkare för tobakskontroll från 18 länder delade sina erfarenheter genom att fylla i ett frågeformulär.

Nästan tre av fyra deltagare rapporterade att de eller kollegor (en annan medlem av tobakskontrollgemenskapen i deras land) hade upplevt någon form av hot. Vanligast var hot i syfte att misskreditera individer och deras arbete via sociala medier, men deltagarna i studien hade även fått hotfulla meddelanden, upplevt cyberattacker, fysiska hot och till och med våld, inbrott och stöld, samt hade blivit övervakade.

Över två femtedelar av deltagarna hade antingen upplevt hoten själva eller kände till att andra tobakskontrollförespråkare hade varit utsatta. Över två tredjedelar av deltagarna rapporterade att hoten påverkade dem och deras arbete och förhindrade det helt i vissa fall.

”Det som är mest oroande med våra resultat är vilken inverkan detta har på människors arbete och liv. Det begränsar inte bara det arbete de kan göra, på grund av den tid och de resurser som tas upp för att hantera attacker, det gör människor rädda för att dela med sig av sina forskningsrön och tala ut om vad som händer i deras land”, säger Britta Matthes, huvudförfattaren till studien, i en kommentar till resultaten.

Läs vidare