– Detta är först och främst en seger för alla som arbetar för att barn och unga inte ska börja med tobak. Jag är mycket glad, men inte överraskad, över att vi vann det här målet. Vi vet att standardiserade tobaksförpackningar är en viktig åtgärd för att hindra att barn och unga börjar med snus och rökning, sade helse- och omsorgsminister Bent Høie vid en presskonferens på måndagen.

Den nya norska lagen om standardiserade, reklamfria tobaksförpackningar omfattar alla typer av tobaksprodukter och började gälla den 1 jul i år. Alla tobaksförpackningar ska ha en oattraktiv grön standardfärgoch varumräkets namn trycks med ett standardiserat typsnitt. Företagen får dock under ett år sälja slut på förpackningar som redan hade tillverkats.

Snustillverkaren Swedish Match stämde den norska staten och krävde att snus skulle undantas från den nya lagen. Som skäl anförde bolaget att det är mindre farligt att snusa än att röka.

Statens företrädare förklarade under rättegången att lagen måste gälla även snusdosorna eftersom även snus innebär hälsorisker och det främsta syftet är att skydda barn och unga. Domstolen ger i sitt domslut staten rätt på alla punkter och konstaterar att den nya lagen är både ändamålsenlig och nödvändig.

Swedish Match ska betala omkring 800 000 kronor i rättegångskostnader. Domen kan överklagas.

Domen på norska

Läs vidare