Swedish Match lånar ut snuskylar till återförsäljare av tobak. Bolaget tillåter återförsäljarna att förvara även snus från andra tillverkare i dessa kylar, men har infört nya regler för hur andra tillverkares snus ska visas i kylarna.Enligt tidigare praxis har konkurrenterna själva fått utforma och placera ut sina hyllkantsetiketter i Swedish Matchs snuskylar, så länge de varit anpassade till befintliga etiketthållare. Nu harSwedish Match i stället bland annat åtit byta ut konkurrerande snustillverkares hyllkantsetiketter i snuskylar mot gråvita etiketter utan prisuppgift, vilket enligt Konkurrensverkets uppfattning särskilt har missgynnat lågprissnus.

Enligt konkurrensreglerna är det förbjudet för en dominerande aktör på marknaden att missbruka sin dominerande ställning.Konkurrensverket har nu lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för att få konkurrensskadeavgift på ca. 38 miljoner kronor utdömda.

– När ett dominerande företag missbrukar sin starka ställning på marknaden så sätts konkurrensen ur spel. Det är ett allvarligt brott mot konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Swedish Matchs agerande har inte utgjort en normal affärsåtgärd. Tvärtom har etikettsystemet bidragit till mindre priskonkurrens och sämre förutsättningar för konkurrenter att expandera och träda in på marknaden.

Swedish Match säger i ett pressmeddelande att bolaget ”kommer att bestrida 
stämningsansökan kraftfullt”. 
 
Enligt Swedish Match grundar sig stämningsansökan på en felaktig uppfattning om syftet med etikettsystemet på snushyllorna.

Läs vidare