Foto: Shutterstock

Om tobaksindustrin

Tobaksfrågan är speciell – en mäktig multinationell industri motarbetar aggressivt tobaksförebyggande insatser. Tobaksbolagen förnekade länge att det är farligt att röka, trots att de visste sanningen. Sedan dess har de gjort allt för att med både öppna och hemliga metoder försöka stoppa lagar som kan minska tobakskonsumtionen. Artikel 5.3 i tobakskonventionen slår fast att länder ska agera för att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins påverkan.

Fakta

Sverige och alla övriga länder som ratificerat tobakskonventionen har enats om att det behövs en särskild artikel om att hålla tobaksindustrin på avstånd. Artikel 5.3 lyder så här:

När parterna fastställer och genomför sin folkhälsopolitik i fråga om tobakskontroll skall de, i enlighet med nationell lagstiftning, agera för att skydda denna politik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.

Parterna har även skrivit riktlinjer för hur artikel 5.3 ska genomföras. Riktlinjerna innehåller fyra huvudprinciper:

 • Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen.
 • Staten ska, när den har samröre med tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen, agera öppet och ansvarsfullt.
 • Staten ska fordra ett öppet och ansvarsfullt agerande av tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen.
 • Eftersom dess produkter är dödliga ska tobaksindustrin inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet.

Det här bör Sverige göra

Trots att Sverige ratificerade tobakskonventionen år 2005 så följer man inte dess riktlinjer inom en rad områden. Det här tycker Tobaksfakta att Sverige bör göra:

 1. Det finns ingen lag eller nationell övergripande policy i Sverige om hur man ska skydda folkhälsopolitiken mot kommersiella intressen inom tobaksindustrin och dess allierade. En sådan policy bör tas fram, och den bör följa tobakskonventionens riktlinjer.
 2. Hur kan det komma sig att den svenska regeringen låtit snusindustrin vara remissinstans på utredningar? De har tex fått tycka til om rökfria miljöer. Staten ska ha så lite samröre som möjligt med tobaksindustrin och har de det måste de redovisa det öppet. Folkhälsomyndigheten har som enda instans i Sverige öppet börjat redovisa sina kontakter med tobaksindustrin på sin webbplats. Nu vill vi se att andra berörda myndigheter och politiska instanser följer efter.
 3. Staten ska inte driva projekt tillsammans med tobaksindustrin. Här har Sverige bättrat sig, men fortfarande förekommer exempel på samarbeten mellan tobaksinustrin och tex Tullverket, kommuner och länsstyrelser. Statens företrädare måste säga nej till partnerskap och avtal med tobaksindustrin.
 4. För att undvika intressekonflikter bör en karenstid införas så att varken anställda i tobaksindustrin eller regeringens företrädare och anställda kan gå direkt från uppdrag för den ena parten till den andra parten. Ett exempel finns på en person som gick från anställning på justitiedepartementet till Philip Morris, och därefter vidare till en anställning på utrikesdepartementet.
 5. Staten måste börja kräva öppen och korrekt information från tobaksindustrin.Detta kan genomföras genom ny lagstiftning om vilka uppgifter tobaksbolagen måste redovisa.
 6. Sveriges regering under 2006-2014 stöttade den svenska snusindustrin i sina försök att upphäva snusförbudet inom EU. Det uteblivna exponeringsförbudet i tobakslagen som antogs i december 2018 är en följd av snusindustrins lobbyism. Staten måste sluta att ge tobaksindustrin en gynnad ställning.

 

Tips till politiker, tjänstemän inom folkhälsa, lärare och andra som arbetar tobaksrelaterat!

 • Informera och opinionsbilda om att flertalet AP-fonder har placeringar i tobaksindustrin. Detta strider mot 5.3 i tobakskonventionen.
 • Se till att din verksamhet har en policy för eventuella kontakter med tobaksindustrin och dess allierade.
 • Du som arbetar med tobaksundervisning: Väck diskussion om tobaksindustrins arbetsmetoder! Det är ett effektivt sätt att påverka inställningen till tobak och i förlängningen även tobaksvanorna.
 • Du som arbetar med folkhälsa lokalt eller regionalt: Avstå från alla typer av samarbeten med tobaksindustrin och dess allierade, med hänvisning till 5.3.
 • Du som arbetar med folkhälsoplanering och strategier: Sprid kunskap om tobaksindustrins arbetsmetoder i många olika sammanhang. Denna kunskap behövs både bland politiker och hos allmänheten och ger bredare perspektiv på frågan än att enbart fokusera på hälsorisker.

Relaterat

Godisförpackade superstarka e-vätskor säljs till barn på TikTok

E-vätskor med nikotinhalt som är dubbelt och tredubbelt starkare än den som är tillåten i Storbritannien marknadsförs på tonårsplattformen TikTok...

Läs mer

BAT pressar kenyanska hälsoministern om vitt snus

Förra året förbjöds Lyft, som är ett vitt snus som produceras av British American Tobacco (BAT), att säljas i Kenya....

Läs mer

Mer fakta om Philip Morris uppköp av inhalatorföretaget Vectura

Databasen Tobacco Tactics har en ny artikel om inhalatorföretaget Vectura som nyligen köptes upp av Philip Morris International (PMI), trots...

Läs mer

Tobaksindustrins försök att göra om sig

Tobaksindustrin har fyra strategier för att bättra på bilden av sig själv: den framställer sig som om den arbetar med...

Läs mer

Fyra tobaksbolag åtalas misstänkta för brott mot konkurrenslagarna i Belgien

Den belgiska konkurrensmyndigheten har åtalat fyra cigarettbolag för att ha brutit mot konkurrenslagstiftningen genom att via grossister utbyta information om...

Läs mer

Tobaksföretagen närmar sig makthavarna

Under 2021 har trenden med tobaksföretag som sponsrar stora evenemang och innehåll i medier fortsatt. Det hjälper dem att finnas...

Läs mer

Låt dig inte luras av tobaksindustrin – bojkotta konferensen Post Tobak

Det skriver Helene Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, i ett debattinlägg i Aktuell Hållbarhet. Det är dags att...

Läs mer

British American Tobaccos smutsiga metoder i Afrika avslöjade

British American Tobacco mutade, hotade, övervakade konkurrenter och undergrävde stater för att behålla sin ledande marknadsposition i Afrika och för...

Läs mer

Klart att Philip Morris tar över inhalatorföretaget Vectura

Trots stora protester från hälsoförespråkare och antitobaksorganisationer godkände merparten av Vecturas aktieägare budet från Philip Morris International. Aktieägarna sa ja,...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev