Foto: Shutterstock

Om tobaksindustrin

Tobaksfrågan är speciell – en mäktig multinationell industri motarbetar aggressivt tobaksförebyggande insatser. Tobaksbolagen förnekade länge att det är farligt att röka, trots att de visste sanningen. Sedan dess har de gjort allt för att med både öppna och hemliga metoder försöka stoppa lagar som kan minska tobakskonsumtionen. Artikel 5.3 i tobakskonventionen slår fast att länder ska agera för att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins påverkan.

Fakta

Sverige och alla övriga länder som ratificerat tobakskonventionen har enats om att det behövs en särskild artikel om att hålla tobaksindustrin på avstånd. Artikel 5.3 lyder så här:

När parterna fastställer och genomför sin folkhälsopolitik i fråga om tobakskontroll skall de, i enlighet med nationell lagstiftning, agera för att skydda denna politik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.

Parterna har även skrivit riktlinjer för hur artikel 5.3 ska genomföras. Riktlinjerna innehåller fyra huvudprinciper:

 • Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen.
 • Staten ska, när den har samröre med tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen, agera öppet och ansvarsfullt.
 • Staten ska fordra ett öppet och ansvarsfullt agerande av tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen.
 • Eftersom dess produkter är dödliga ska tobaksindustrin inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet.

Det här bör Sverige göra

Trots att Sverige ratificerade tobakskonventionen år 2005 så följer man inte dess riktlinjer inom en rad områden. Det här tycker Tobaksfakta att Sverige bör göra:

 1. Det finns ingen lag eller nationell övergripande policy i Sverige om hur man ska skydda folkhälsopolitiken mot kommersiella intressen inom tobaksindustrin och dess allierade. En sådan policy bör tas fram, och den bör följa tobakskonventionens riktlinjer.
 2. Hur kan det komma sig att den svenska regeringen låtit snusindustrin vara remissinstans på utredningar? De har tex fått tycka til om rökfria miljöer. Staten ska ha så lite samröre som möjligt med tobaksindustrin och har de det måste de redovisa det öppet. Folkhälsomyndigheten har som enda instans i Sverige öppet börjat redovisa sina kontakter med tobaksindustrin på sin webbplats. Nu vill vi se att andra berörda myndigheter och politiska instanser följer efter.
 3. Staten ska inte driva projekt tillsammans med tobaksindustrin. Här har Sverige bättrat sig, men fortfarande förekommer exempel på samarbeten mellan tobaksinustrin och tex Tullverket, kommuner och länsstyrelser. Statens företrädare måste säga nej till partnerskap och avtal med tobaksindustrin.
 4. För att undvika intressekonflikter bör en karenstid införas så att varken anställda i tobaksindustrin eller regeringens företrädare och anställda kan gå direkt från uppdrag för den ena parten till den andra parten. Ett exempel finns på en person som gick från anställning på justitiedepartementet till Philip Morris, och därefter vidare till en anställning på utrikesdepartementet.
 5. Staten måste börja kräva öppen och korrekt information från tobaksindustrin.Detta kan genomföras genom ny lagstiftning om vilka uppgifter tobaksbolagen måste redovisa.
 6. Sveriges regering under 2006-2014 stöttade den svenska snusindustrin i sina försök att upphäva snusförbudet inom EU. Det uteblivna exponeringsförbudet i tobakslagen som antogs i december 2018 är en följd av snusindustrins lobbyism. Staten måste sluta att ge tobaksindustrin en gynnad ställning.

 

Tips till politiker, tjänstemän inom folkhälsa, lärare och andra som arbetar tobaksrelaterat!

 • Informera och opinionsbilda om att flertalet AP-fonder har placeringar i tobaksindustrin. Detta strider mot 5.3 i tobakskonventionen.
 • Se till att din verksamhet har en policy för eventuella kontakter med tobaksindustrin och dess allierade.
 • Du som arbetar med tobaksundervisning: Väck diskussion om tobaksindustrins arbetsmetoder! Det är ett effektivt sätt att påverka inställningen till tobak och i förlängningen även tobaksvanorna.
 • Du som arbetar med folkhälsa lokalt eller regionalt: Avstå från alla typer av samarbeten med tobaksindustrin och dess allierade, med hänvisning till 5.3.
 • Du som arbetar med folkhälsoplanering och strategier: Sprid kunskap om tobaksindustrins arbetsmetoder i många olika sammanhang. Denna kunskap behövs både bland politiker och hos allmänheten och ger bredare perspektiv på frågan än att enbart fokusera på hälsorisker.

Tema: Tobaksindustrin bakom masken

I mer än 100 år har tobaksindustrin lockat unga människor att bli beroende av nikotin. Det pågår nu en dragkamp mellan folkhälsan och tobaksindustrins vinstintressen. Vi vill med denna serie bidra till att visa vilka tobaksindustrin är bakom masken, hur de infiltrerar samhället och vilka konsekvenser det får.

Läs mer

Relaterat

Tobakskonventionens sekretariat uppmanar till vaksamhet inför COP10

Vissa parter till tobakskonventionen har kontaktats av företrädare för tobaksindustrin med erbjudanden inför partskonferensen i höst. Konventionssekretariatet uppmanar därför parterna...

Läs mer

Storbritannien: Tories accepterade en donation på 350 000 pund från e-cigarettföretag

De konservativa partiet Tories i Storbritannien har accepterat en donation på 350 000 pund från ett företag som tillverkar färgglada...

Läs mer

Skyltar varnar för tobaksbruk i 220 000 amerikanska affärer

Från 1 juli måste stora amerikanska tobaksföretag börja sätta upp iögonfallande skyltar som berättar om de dödliga konsekvenserna av cigarettrökning...

Läs mer

Så fångas unga människor av smaksatt tobak

Den absolut vanligaste första tobaksprodukten som ungdomar kommer i kontakt med är smaksatt. Det visar en amerikansk studie. En ny...

Läs mer

Tobaksindustrins metoder i ny artikel på Tobacco Tactics

Rättsliga processer, försök att skrämma och förminska individer och organisationer, användande av frontgrupper för att föra fram argumenten. Detta är...

Läs mer

Brittiska ”gräsrotskampanjer” finansierades av lobbygrupper med koppling till tobaksindustrin

En serie ”gräsrotskampanjer” som vänder sig till brittiska e-cigarettanvändare visar sig i själva verket drivas av lobbygrupper med kopplingar till...

Läs mer

Efter internationell kritik – transparensregister aktuellt igen

Möjligheten att införa ett lobbyregister ska återigen utredas i Sverige. Ett sådant register välkomnas av tobakspreventiva organisationer som vill att...

Läs mer

Tobakens många sidor –
fler aspekter att upptäcka

Tror du att du vet vad tobak är? Om du svarar ja kanske du ska läsa en STOP-artikel som sammanfattar...

Läs mer

Svenska EU-parlamentariker deltog i diskutabelt möte

Sara Skyttedal (KD) och Johan Nissinen (SD), två av Sveriges EU-parlamentariker, deltog på tobaksfria dagen i ett möte i Europaparlamentet...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev