Foto: Wikimedia Commons

Åldersgräns för att köpa och sälja tobak

Tobakskonventionens parter är överens om en åldersgäns på 18 år för inköp av tobak. Dessutom får tobaksvarorna inte vara direkt tillgängliga för kunden på försäljningsställena och information om åldersgränsen ska vara väl synlig. Inte heller tobaksautomater får locka till köp för minderåriga. Därutöver skall det vara förbjudet att tillverka och sälja godis och leksaker som liknar tobaksvaror samt att sälja cigaretter i små förpackningar eller dela ut cigaretter gratis.

Fakta

Enligt den svenska tobakslagen är det förbjudet att sälja eller överlåta tobak till barn under 18 år. Det är inte heller tillåtet att sälja cigaretter styckvis eller dela ut dem som gratisprover. Det måste vara minst 19 cigaretter i de paket som säljs.

Tobakslagen innehåller dock inte någon åldersgräns för den som säljer tobak. Den näringsidkare som bryter mot tobakslagens bestämmelser om åldersgräns kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Men straffsanktionerna för brott mot tobakslagen är i flera fall mildare än om man bryter mot alkohollagen. Det är förbjudet att sälja såväl tobak som alkohol till någon som fyllt 18 år om man har minsta misstanke om att personen kommer att langa till minderåriga. När det gäller alkohol kan dock straffet för brott mot detta förbud bli betydligt hårdare än de maximalt sex månader som gäller enligt tobakslagen.

Och ”langningsparagrafen” i tobakslagen som förbjuder en privatperson att köpa ut tobaksvaror till någon under 18 år är överhuvudtaget inte straffsanktionerad, till skillnad från alkohollagens motsvarande bestämmelse.

Barn har lätt att få tag på tobak. Bland niondeklassare och gymnasieelever i Stockholm tycker de flesta av tobaksanvändarna att det är enkelt att komma över tobak.

I en allmän kommentar om ”ungdomars hälsa och utveckling” påpekar FN:s barnrättskommitté även att barns användning av tobak kan minskas genom lagstiftnings- åtgärder såsom förbud mot att sälja tobak till barn.

 

Det här bör Sverige göra

För att leva upp till både barnkonventionen och tobakskonventionen behöver Sverige se till att dagens bestämmelser följs bättre samt vidareutveckla såväl lagstiftning som tillsyn på detta område.

Vi bör sträva efter att nå längre än miniminivån enligt tobakskonventionen och därför bland annat förbjuda självbetjäningsautomater för tobaksköp. Striktare krav bör ställas på näringsidkare som säljer tobak och tillsynen bör skärpas.

Kraven för att få tillstånd att sälja tobak måste höjas, t.ex. genom att kräva ett visst geografiskt avstånd till närmaste skola. Utökade krav bör även ställas på utbildning och information till butikspersonal om åldersgränser och försäljning till barn.

Möjligheten att höja åldersgränsen för tobaksköp till 20 år bör också utredas. När det gäller alkohol har denna åldersgräns varit effektiv för att försena barns alkoholdebut.

Internetförsäljningen är en växande marknad som också måste regleras så att inte nätet fungerar som en okontrollerad köpväg för barn.

Relaterat

Danmark överväger förbud att sälja tobak till personer födda efter 2010

Danmarks regering överväger en lagändring som kan innebära att försäljning av cigaretter permanent förbjuds för personer födda efter 2010.

Läs mer

Lagförslag i Nya Zeeland: Stigande åldersgräns för tobaksköp

En ny lag, som väntas antas i Nya Zeeland nästa år, kommer att innebära en stigande åldersgräns för tobaksköp. Personer...

Läs mer

Storstad i Kalifornien förbjuder försäljning av smaksatta tobaksprodukter

Kaliforniens tredje största stad San José har beslutat att förbjuda smaksatta tobaksprodukter i ett försök att hindra barn från att...

Läs mer

Höjd åldersgräns för tobaksinköp utreds i Storbritannien

Storbritannien ska utreda en höjning av åldersgränsen för tobaksköp till 21 år och ett förbud mot smaksatta e-cigaretter.

Läs mer

Förslag om höjd åldersgräns i flera länder

I England har inflytelserik grupp av parlamentsledamöter föreslagit en höjning av åldersgränsen, från nuvarande 18 år till 21. Tanken är...

Läs mer

Höjd åldersgräns för tobak kan snart bli verklighet i Finland

Finland har redan idag en av EU:s strängaste tobakslagar men i sin strävan efter att bli tobaksfritt till 2030 föreslås...

Läs mer
ÅSIKT

Höj åldersgränsen för att minska rökning bland unga

I en debattartikel i Dagens samhälle uttrycker Riksförbundet Vi Som Inte Röker (VISIR) behovet av att höja åldersgränsen för cigarettköp...

Läs mer

Ännu en delstat i USA på väg att höja åldersgränsen

Den amerikanska delstaten Massachusett är på väg att höja åldersgränsen för att köpa tobak och e-cigarettprodukter från 18 till 21...

Läs mer

Granskning visar: Lätt för minderåriga köpa e-cigaretter på nätet

Det är enkelt för minderåriga att köpa e-cigaretter på nätet. Det visar en granskning som Länsstyrelsen i Västra Götalands län...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev