För ett tobaksfritt Sverige

Med visionen om ett framtida tobaksfritt samhälle, måste världens länder arbeta både på hemmaplan och med internationellt samarbete. Här kan du läsa om kampanjen för ett Rökfritt Sverige 2025 – Tobacco Endgame, och om utvecklingen inom tobakspolitiken i Sverige och EU. Vi tittar också på lokala exempel på arbete i Sverige – och jämför med hur det går i andra länder.

Tobacco Endgame

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen. Det kommer att ge en betydande förbätt­ring av folkhälsan. Ett nytt hot är nya nikotinprodukter som lockar ungdomar.

Läs mer
Konferenser och seminarier

Tobaksfakta vill bidra till att alla som arbetar med tobaksprevention ska få inspiration och ny kunskap. Därför tipsar vi om konferenser och seminarier, och annat som händer  inom tobaksområdet, både nationellt och internationellt.

Läs mer
Tobakslagstiftning i Sverige och EU

Det har hänt en hel del på senare år i tobakslagstiftningen i EU och Sverige. 2019 kom en ny svensk tobakslag, med bland annat förbud mot rökning på uteserveringar. 2016 infördes ny lagstiftning till följd av EU:s så kallade tobaksproduktdirektiv. Här kan du följa svensk tobakslagstiftning under mer än hundra år!

Läs mer
Internationell utblick

Tobaksfakta vill stimulera arbetet med att genomföra tobakskonventionen i Sverige, och genom att titta på hur man gjort i andra länder kan vi få inspiration och kunskap. Arbetet stärks även genom vårt engagemang i flera internationella nätverk.

Läs mer
Debattartiklar

Här samlar vi debattartiklar som Tobaksfakta skrivit och som publicerats i svensk media. Vi tipsar också om relevanta debattartiklar från våra medlemsorganisationer!

Läs mer
Exempel på lokalt arbete

Det görs fantastiskt mycket bra arbete mot tobaksepidemin lokalt ute i landet. Här samlar vi goda exempel på sådant, både från Tobaksfaktas egna projekt, och från våra medlemsorganisationer. Välkommen att höra av dig och tipsa om du vill att vi ska skriva om ert projekt!

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev