Statistik från rapporter om tobaksanvändande

Det vita snuset ökar bland unga – svenskarna vill reglera

En undersökning från Kantar Sifo visar tydligt att svenskarna är emot tobaksbolagens metoder, bland annat lanseringen av det vita snuset.

Läs mer

Nationell databas ska ge svar på hur tobak påverkar hälsan

Svaret på hur snus och cigarretter påverkar hälsan kan finnas i tandvårdsjournalerna. Nu byggs en nationell databas upp där uppgifter...

Läs mer

Tobaksrökningens globala skadeverkningar ökar

Från att ha varit den fjärde viktigaste riskfaktorn för dödsfall 1990 har rökning seglat upp som den näst viktigaste 2017....

Läs mer

Rökningen fortsätter att minska i Sverige

Rökningen i Sverige fortsätter att minska bland både kvinnor och män. Bland ungdomar ökar användandet av e-cigaretter stort. Det visar...

Läs mer

Cigarettberoende tydlig klassfråga

Fler lågutbildade än högutbildade är beroende av alkohol, narkotika och tobak. Särskilt gäller detta cigarett- och narkotikaberoende. Men när det...

Läs mer

1 cigarett om dagen mångfaldigar lungcancerrisk

Ännu en stor vetenskaplig studie belyser nu det faktum att det inte finns någon ofarlig nivå av rökning. Över en...

Läs mer

Aktuell statistik om tobak

Rökningen minskar både bland vuxna och bland skolelever. Det visar den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten respektive CAN, Centralförbundet för alkohol-...

Läs mer

CAN: Rökning och alkohol minskar bland skolungdomar

En tiondel av eleverna i årskurs 9 röker. Bland elever i gymnasiets årskurs 2 röker 24 procent. I båda fallen...

Läs mer

Ny statistik om våra tobaksvanor

Rökningen i Sverige ligger kvar på ungefär samma nivå som för fem år sedan. Det visar den senaste statistiken från...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev