Förebild är den grupprocess i den kanadensiska provinsen Québec som i somras slutade med att tre tobaksbolag dömdes betala motsvarande 106,5 miljarder kronor till dels 900 000 människor som blivit beroende av nikotin och inte kunnat sluta röka och dels till 100 000 som blivit sjuka eller avlidit av sin rökning.

Avgörande för domslutet var att tobaksbolagen under en lång period låtit bli att varna konsumenterna för riskerna trots att de själva genom egen forskning väl kände till dem.

– Tobaksbolagen gjorde vinster på miljarder dollar på bekostnad av konsumenternas lungor, strupar och allmänna välbefinnande, sa domaren Brian Riordan.

– Om tobaksbolagen kommer undan det ansvaret, vilka signaler ger det till andra industrier?

Den engelska kampanjen har redan stöd av tusentals rökare och även icke rökare som utsatts för andras tobaksrök och som är beredda att kräva kompensation för de skador tobaksbruket gett dem.

Det är den nybildade gruppen The Tobacco Victims Campaign som driver verksamheten.

Den samlade kompensationen beräknas kunna röra sig kring 30 miljarder pund, motsvarande 390 miljarder kronor.

Gruppen bildades av den engelske modeikonen Michael Potel. Han var tidigare rökare med en konsumtion av 60 cigaretter per dag. Han säger till medierna att tobaksbolagen måste hållas ansvariga för de hälsoskador de orsakat. Redan under tidigt 1950-tal kände de till sambandet mellan rökning och lungsjukdomar, liksom hjärt-kärlsjukdomar.

En talesman för gruppen, Adam Garrie, säger till medierna att gruppen vill hjälpa individer som lider av nikotinberoende och sjukdomar orsakade av rökning att få kompensation för detta i en rättsprocess i en engelsk domstol.

De tre tobaksbolag som fälldes i Québec är Imperial Tobacco Canada, Rothmans Benson & Hedges och JTI-MacDonald.

Imperial Tobacco Canada är ett dotterbolag till British American Tobacco, och ska inte förväxlas med brittiska Imperial Tobacco Group. Rothmans Benson & Hedges ägs av Philip Morris International och JTI-MacDonald av Japan Tobacco International.

Tobaksbolagen tillkännagav omedelbart efter domslutet att de skulle överklaga.

Läs mer

Asian Trader

Läs vidare