Forskningen om e-cigaretter och rökavvänjning, som ännu inte har granskats och publicerats, visar att över 95 procent av e-cigarettanvändarna fortsatta att röka vanliga cigaretter, och att få av dem klarade av ett uppehåll på mer än sex månader.

”Även om tobaks- och e-cigarettindustrin gillar att framhålla e-cigaretter som rökavvänjning berättar de inte gärna om produkternas begränsade effektivitet, de hälsoskador som är förknippade med användningen och branschens tydliga och riktade marknadsföring mot ungdomar, säger en av forskarna.

Studierna genomfördes av Africa Center for Tobacco Industry Monitoring and Policy Research, University of Pretoria och SA Medical Research Council

Lagen som ska reglera e-cigaretter har ännu efter nästan tre år ännu inte tagits upp i parlamentet, vilket innebär att e-cigaretterna fortfarande är oreglerade.

Läs mer här

Läs vidare