Det säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Hon kommenterar den stora uppmärksamhet som de senaste dagarna riktats mot ett av många förslag i ett delbetänkande om hur Sverige ska genomföra EU:s nya tobaksproduktdirektiv.

Syftet med det nya tobaksproduktdirektivet är att minska tobaksanvändningen och tobaksskadorna och att rädda liv i EU:s länder. När Sverige liksom övriga EU-länder senast i maj 2016 genomför direktivet kommer vi att få flera nya tobakslagar som gör tobak mindre attraktivt och ställer hårdare krav på industrin.

– Det är ett steg i rätt riktning att vi nu bland annat får hälsovarningar i text och bild på 65 procent av cigarettpaketens storsidor. Varje år dör 12 000 människor i Sverige på grund av rökning och vi behöver göra mycket mer för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobak, säger Ewy Thörnqvist.

En av lagnyheterna i direktivets spår är att det blir förbjudet att tillsätta så kallade karaktäristiska smaker i tobaksprodukter. Detta minskar möjligheterna att göra tobak mer attraktivt för bland andra ungdomar. Eftersom Sverige är det enda EU-land där snus får säljas, undantogs snuset från det generella smakförbudet. Dock missade EU-tjänstemännen och –politikerna att skriva in ett undantag även när det gäller smakmärkning av snus. Enligt uppgifter från svenska EU-parlamentariker som var med i processen var det för sent att rätta till texten när misstaget upptäcktes. Men de menar att EU inte förväntar sig att Sverige ska förbjuda smakmärkning på snus. Detta föreslog dock utredaren Göran Lundahl i sitt delbetänkande som presenterades i måndags.

Sedan dess har mediernas tobakspolitiska rapportering totalt dominerats av kritik mot och försvar för att utredaren i sitt förslag inkluderade snuset i smakmärkningsförbudet. Ewy Thörnqvist beklagar detta ensidiga fokus. Hon är rädd att det kan få svenska beslutsfattare att glömma en betydligt viktigare fråga när det gäller snuset.

– Att snuset undantogs från förbudet mot smaktillsatser berodde på att EU ansåg att snuset bör regleras av Sverige eftersom det bara får säljas här. Detta ger oss ett stort ansvar att se till att även snuset omfattas av regler som skyddar unga mot att lockas in i nikotinberoende, säger Ewy Thörnqvist.

– I stället för att diskutera om smaker ska få skrivas ut på snusdosorna eller ej, bör vi fokusera på att få fram en ordentlig reglering av smaktillsatserna även i snus. Snus ska inte få säljas med hjälp av godis- och fruktsmaker. Med färre smaktillsatser blir dessutom smakmärkning på dosorna inget större problem.

I dag är det Livsmedelsverket som ansvarar för tillsynen av innehållet i snus, medan Folkhälsomyndigheten ansvarar för övriga tobaksprodukter.

– Man kan fråga sig om det inte vore bättre att samla tillsynen hos en myndighet, säger Ewy Thörnqvist.

Utredningen bakom delbetänkandet ska lämna sitt slutförslag i september. Regeringen har dock aviserat att den kommer att få ett tilläggsdirektiv om att utreda fler tobakspolitiska åtgärder än dem som följer av EU-direktivet.

– Det är goda nyheter och en starkare reglering av snuset är en av de viktiga delar som jag hoppas kommer att ingå i tilläggsdirektivet.

Läs vidare