Det övergripande ansvaret för att genomföra tobakskonventionen ligger hos regeringen, genom att förändra och följa upp tobakslagstiftningen. De ska också skapa goda förutsättningar för det tobaksförebyggande arbetet i landet.

För genomförandet av konventionen spelar många samhällsaktörer en viktig roll, tex myndigheter, företag, frivilligorganisationer, utbildningsväsendet, näringslivet, hälso- och sjukvården, miljö- och hälsoskyddet och samhällsplaneringen. Kommuner, länsstyrelser och landsting/regioner har också betydelsefulla roller i det tobaksförebyggande arbetet.

Hur kan din verksamhet bidra till att Sverige lever upp till konventionen som man ratificerat? Börja med att skaffa dig kunskap om den, allt du behöver veta kan du läsa dig till på den här sajten. Fundera sedan på hur din verksamhet berörs, och hur ni kan bidra. Kanske genom utbildningsinsatser, hållbara investeringar eller opinionsbildning? Genom att tacka nej till tobakssponsring?

Läs vidare