Sådana är nikotinets alla effekter på kroppen

Nikotin är det starkt beroendeskapande ämnet i tobaksprodukter och finns även i bland annat e-cigaretter och i läkemedel för tobaksavvänjning.

Läs vidare