Att exponeringsförbud är en så effektiv åtgärd beror på att utformningen av cigarettpaket, snusdosor och andra tobaksförpackningar numer är den viktigaste kanalen för tobaksbolagens marknadsföring. Merparten av kostnaderna för marknadsföring satsas på att göra paketen så attraktiva som möjligt och se till att de får en framträdande exponering på alla säljställen.

Praktisk erfarenhet och ett flertal forskningsstudier har visat att tobaksexponering i butikerna ökar risken för att barn och ungdomar ska börja röka och gör det svårare för vuxna rökare som försöker sluta. En studie i Kalifornien bland ungdomar i åldrarna 11-14 år visade att bland dem som ofta besökte servicebutiker där tobaksvaror exponerades kraftigt var risken att börja testa cigaretter dubbelt så stor som bland andra jämnåriga. Ungdomarna fick frågor om rökning och om hur ofta de besökte butiker som säljer tobak. 1 681 hade aldrig rökt när studien inleddes 2003. Efter ett år hade 18 procent av dem testat cigaretter. Bland dem som minst två gånger i veckan besökt servicebutiker, närbutiker och bensinstationer var andelen som hade rökt 29 procent, jämfört med 9 procent för dem som besökte sådana butiker högst två gånger i månaden (PEDIATRICS Vol. 126 No. 2 August 2010, pp. 232-238 ).

En annan studie, som gjordes i Australien, tyder på att synlig tobak i butikerna ger impulser till köp som inte alls varit planerade när kunden gick till säljstället. Forskarna intervjuade kunderna direkt när de passerat kassorna. De oplanerade köpen av tobak var fyra gånger så många som de planerade. Impulsköpen fördelades jämt mellan män och kvinnor och mellan representanter för olika socioekonomiska grupper. En jämförelse mellan åldersgrupperna visar däremot att yngre personer gjorde fler impulsköp än de äldre. Tobaksindustrins argument för fortsatt exponering av tobaksvaror i butikerna är att den gör det lättare för konsumenterna att byta varumärke. Sådana byten rapporterades av fem procent av de tillfrågade i undersökningen. Hälften av dem fick impulsen att byta vid åsynen av tobaksvarorna. Övriga hade bestämt i förväg att pröva något nytt (Tobacco Control 2009; 18:218-221).

Väl synliga tobaksvaror i butiker frestar barn att börja experimentera med tobak, med risk för att fastna i ett tobaksbruk. Det visade en analys av internationella erfarenheter och befintliga vetenskapliga studier av problemet med exponering av tobak på säljställen som The New Zealand Medical Journal publicerade i juni 2008. I samma undersökning gjordes kvalitativa studier bland rökare och före detta rökare i Nya Zeeland som tyder på att de synliga tobaksvarorna är ett problem även för vuxna. För personer som försöker sluta röka kan cigarettpaketen utgöra en oemotståndlig lockelse. Exponeringen leder lätt till impulsköp för många kunder. Experimentella undersökningar i USA och Australien pekar på att väl synlig tobak i butiker ger barnen intrycket att det handlar om en normal och lättillgänglig vara. Den uppfattningen får dem också att påverkas mer av rökning bland kompisar och vuxna. Forskarna granskade också de vanligaste argumenten för och mot dold försäljning. Forskarnas slutsats är att argumenten mot ett förbud är motsägelsefulla, svaga, och inte stöds av vare sig forskningsresultat eller de internationella erfarenheter som redan finns. I Kanada, där flera provinser och territorier infört exponeringsförbud, har såväl tobaksbolaget Rothman Bensons & Hedges och en branschorganisation medgett att exponeringsförbudet inte haft någon kännbar effekt på omsättningen i butikerna i provinsen Saskatchewan, som var först med ett förbud (The New Zealand Medical Journal; 20 juni 2008: volym 121; nummer 1276. Nicotine Tob Res. 2006;8:455-65).

Statistik från både Kanada och Island visar att rökningen minskar bland tonåringar sedan tobaksvarorna blivit osynliga. Ett tydligt exempel finns i Saskatchewan som 2002 var den enda provinsen där rökningen ökade bland tonåringarna. Efter exponeringsförbudet 2002 sjönk andelen, för att åter öka när förbudet upphörde efter att ha överklagats. Sedan förbudet började gälla igen efter 18 månader har ungdomsrökningen åter minskat. På Island minskade andelen rökande 15-åringar från 18,6 procent 1999 till 13,6 år 2003, två år efter det att exponeringsförbudet införts. 2007 var andelen 11 procent.
Carl-Olof Rydén
Senast uppdaterat 2011-06-17

Flera länder har infört eller är på väg att införa förbud för exponering av tobaksvaror i handeln, ibland kallat dold försäljning. Syftet är att skydda barn och tonåringar mot tobak. Tobaksindustrin svarar med försök att på rättslig väg få lagar och förordningar om exponeringsförbud upphävda. Man sprider också myter om alla möjliga negativa konsekvenser av åtgärden.Här kan du ladda ned en folder om myter och sanningar kring exponeringsförbud av tobak.

Läs vidare