Den 16 oktober i fjol avgick den dåvarande hälsokommissionären John Dalli under oklara omständigheter efter anklagelser om att han skulle varit inblandad i en mutaffär som inbegrep snusföretaget Swedish Match. Dalli uppger att han avgick på direkt uppmaning av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. De två hade ett långt möte där Barroso uppmanade Dalli att avgå p.g.a uppgifter som EUs anti-bedrägeribyrå Olaf presenterat mot honom.

Dalli framhåller att han inte fick några möjligheter att bemöta anklagelserna. Han fick inte heller se rapporten där anklagelserna framfördes.

I sin inlaga till domstolen skriver Dalli också att uppsägningen var ogiltig eftersom den inte motiverades på ett korrekt sätt. Dalli vill inte bara ha uppsägningen hävd utan kräver också ekonomisk kompensation för den skada han lidit.

Länk till artikeln i Malta Today

Läs vidare