”Skulle du investera i en sektor där försäljningen av den viktigaste produkten minskar, där de stora bolagen är inblandade i rättsprocesser på mångmiljardnivå och där lagändringar allt mer begränsar möjligheterna att marknadsföra produkterna?”

Med den retoriska frågan inleder Emma Simon sin analys som sedan fortsätter med att förklara varför tobaksaktier trots de uppräknade hoten mot lönsamheten fortsätter att ge en stabil och ökande avkastning. Avkastningen på aktierna i stora bolag som British American Tobacco, Imperial Tobacco och Philip Morris har mångdubblats det senaste decenniet.

Hon skriver att tobaksaktier brukar anses vara skyddade mot effekter av konjunkturnedgångar eftersom tobak är beroendeframkallande och därför inte det första som brukarna sparar in på i sämre tider.

Tack vare tobaksförebyggande insatser minskar rökningen i många länder i Europa samt i USA. Ändå har tobaksindustrin lyckats fortsätta att vara lönsam även på dessa marknader, påpekar Emma Simon. Hon hävdar att industrin till och med kunnat dra nytta av de tobaksskattehöjningar som många länder använder som ett tobakspolitiskt verktyg. Skattehöjningarna gör att konsumenterna väntar sig att tobak ska bli dyrare och detta utnyttjar tobaksbolagen till att höja priserna på produkterna och därmed sina vinstmarginaler! Bolagen säljer färre cigaretter, men tjänar mer på varje såld cigarett.

Ett annat viktigt skäl till tobaksindustrins fortsatta ekonomiska framgångar är att de satsar på nya marknader med utvecklingspotential; Asien, Sydamerika, Östeuropa och Afrika. På så sätt kan de kompensera för minskande tobaksbruk i USA och Västeuropa. En ännu jungfrulig marknad är Kina där tobaksproduktionen och –försäljningen hittills skötts av ett statligt monopol.

Tillväxtpotentialen för de stora tobaksbolagen på dessa marknader är enorm. Genom marknadsföring lockar man tobaksanvändare i utvecklingsländerna att gå över till välkända amerikanska och europeiska cigarettmärken som Marlboro och Lucky Strike.

Det största hotet mot tobaksindustrins möjligheter att exploatera dessa nya marknader är, skriver Emma Simon, om allt fler länder följer Australiens exempel och inför neutrala tobaksförpackningar, ”plain packaging”. Om alla cigaretter säljs i likadana, dekorlösa paket blir det svårare att rekrytera nya kunder på det sätt som görs idag.

Länk till artikeln i The Telegraph

Läs vidare