Tisdagens domstolsbeslut är en fortsättning på den rättstvist som pågått sedan 1999 mellan regeringen och tobaksindustrin. År 2006 utfärdade domare Kessler en dom som slog fast att tobaksbolagen överträtt bedrägerilagarna genom att konspirera för att dölja riskerna med cigaretter. Hon har tidigare beordrat bolagen att sluta marknadsföra cigaretter som ”light” och liknande samt att informera om hälsoeffekterna i tidningar och på cigarettpaket. Nu går domstolen ett steg längre.

”Denna domstol har formulerat tillrättaläggande uttalanden som är helt faktabaserade och oemotsägliga och syftar till att förhindra tobaksbolagen från att lura den amerikanska allmänheten i framtiden”, skriver Gladys Kessler i det aktuella beslutet.

Beslutet innehåller fem kategorier av informationstexter som tobaksbolagen ska publicera. Alla börjar med en introduktion som förklarar att ”en federal domstol har slagit fast att åtalade tobaksbolag medvetet lurade den amerikanska allmänheten”, ”här är sanningen”.

Det är ännu inte bestämt när publiceringen av tillrättaläggandena ska börja. Justitiedepartementet och tobaksbolagen ska inom kort mötas för att närmare komma överens om hur och när publiceringen ska ske. Det som diskuteras är bl.a. information på webbsidor, TV-annonsering, tidningsannonser och insticksblad i cigarettpaketen. Senast 1 mars 2013 kräver domare Kessler en rapport om vad parterna kommit fram till.

Här är några av de texter som tobaksindustrin ska publicera:

  • ”Smoking kills, on average, 1,200 Americans. Every day.”
  • ”Defendant tobacco companies intentionally designed cigarettes to make them more addictive.”
  • ”When you smoke, the nicotine actually changes the brain – that’s why quitting is so hard.”
  • ”All cigarettes cause cancer, lung disease, heart attacks and premature death – lights, low tar, ultra lights and naturals. There is no safe cigarette.”
  • ”Secondhand smoke causes lung cancer and coronary heart disease in adults who do not smoke.”
  • ”Children exposed to secondhand smoke are at an increased risk for sudden infant death syndrome (SIDS), acute respiratory infections, ear problems, severe asthma and reduced lung function.”
  • ”There is no safe level of exposure to secondhand smoke.”
Läs vidare