Du sökte efter: tobaksodling

Kräver att leverantörer respekterar mänskliga rättigheter

Publicerad: 2021-01-25

1,3 miljoner barn över hela världen arbetar på tobaksplantager. I Zambia arbetar barn på tobaksfälten och bidrar därmed med sitt arbete till sina egna skolavgifter.

Nikotinets betydelse har hamnat i skymundan

Publicerad: 2020-11-12

Tobaksindustrin lägger stora resurser på att ta fram nya produkter. Gemensamt för dessa är att i stort sett alla innehåller nikotin. Ett ämne som syftar till att skapa beroende hos...

Att begränsa tobaksanvändningen ligger i allas intresse

Publicerad: 2020-07-29

Den 1:a juli var det ett år sedan den senaste stora tobakspolitiska reformen genomfördes i Sverige, med rökförbud på bland annat lekplatser, hållplatser och uteserveringar. Nu är det dags att...

Ny rapport: Barn har rätt till en tobaksfri värld

Publicerad: 2020-05-26

Barn har rätt till en tobaksfri värld, och det finns gott om internationella överenskommelser som världens regeringar har förbundit sig följa för att skydda barn mot tobaksbruk och tobaksindustrin. Men...

Tobaksodlingens långsiktiga miljöpåverkan svår att överblicka

Publicerad: 2020-03-05

När rikare länder använder tobaksprodukter bränner de bokstavligen fattiga länders resurser. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport om tobakens miljöpåverkan. Tobaksbruket är alltså en fråga som går långt utöver...

Årskrönika 2019
– en händelserikt år

Publicerad: 2020-01-08

Det hände mycket inom tobaksfrågan under 2019, både negativt och positiva. Till exempel började vi se hälsokonsekvenser av ungdomars ökade bruk av e-cigaretter. Men vi fick också en ny lag...

Uppdaterad folder om snusets påverkan på hälsan

Publicerad: 2019-11-04

Att snusa har negativ påverkan på hälsan. Snus innehåller bland annat nitrosaminer, som är cancerframkallande. Det framgår av en uppdaterad broschyr om snus från Sluta Röka-linjen.

Genusperspektivet: kvinnor i tobaksodlingen ekonomiskt, hälsomässigt och socialt utsatta

Publicerad: 2019-09-27

Tobak odlas i 125 länder på en yta av 4,3 miljoner hektar och sysselsätter 17 miljoner personer, främst i låg- och medelinkomstländer. Tobaksodling är extremt arbetsintensiv och eftersom tobaksindustrin betalar...

Blockskiljande åsikter om reglering av snuset

Publicerad: 2019-05-19

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. I övriga EU är det förbjudet att tillverka och sälja snus, men Sverige har sedan inträdet i unionen 1994 ett undantag från...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev