Du sökte efter: tobaksodling

Land i Afrika förbjuder tobaksodling

Publicerad: 2011-02-27

Som andra land i världen har Burkina Faso i Västafrika förbjudit all kommersiell tobaksodling. Beslutet ingår i en ny tobakslag. Odlarna har tiden fram till november 2011 på sig att...

Kritik mot ökad tobaksodling på Jamaica

Publicerad: 2011-03-02

En koalition av tobaksförebyggande organisationer i Jamaica protesterar i ett öppet brev till regeringen mot beslutet att utöka landets tobaksodling. Detta strider totalt mot Tobakskonventionen, som Jamaica anslöt sig till...

Genusperspektivet: kvinnor i tobaksodlingen ekonomiskt, hälsomässigt och socialt utsatta

Publicerad: 2019-09-27

Tobak odlas i 125 länder på en yta av 4,3 miljoner hektar och sysselsätter 17 miljoner personer, främst i låg- och medelinkomstländer. Tobaksodling är extremt arbetsintensiv och eftersom tobaksindustrin betalar...

Utsatthet som går att åtgärda

Publicerad: 2019-01-17

Kvinnor i tobaksodlingen är ekonomiskt, hälsomässigt och socialt utsatta. De äger oftast inte marken de odlar på och har små möjligheter att förändra sina liv. Om länder som har skrivit...

Tobak och FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030)

Publicerad: 2019-02-19

De globala målen – Agenda 2030 FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom...

Forskare har kartlagt hur tobaksbolagen skövlar miljö och hälsa i fattiga länder

Publicerad: 2012-08-08

Under de senaste årtiondena har de multinationella tobaksbolagen flyttat allt mer av tobaksodlingen till låginkomstländer för att få billigare arbetskraft och lägre produktionskostnader. Eftersom de fattiga bönderna i dessa länder...

Swedwatch efterlyser öppnare information från Swedish Match om barnarbete i tobaksodlingen

Publicerad: 2016-08-30

Det är tre av rekommendationerna till Swedish Match och andra tobaksbolag från organisationen Swedwatch som nyligen kom med en rapport som belyser tobaksindustrins stora utmaningar när det gäller mänskliga rättigheter,...

Förenade Arabemiraten förbjuder tobakstillverkning

Publicerad: 2013-09-02

Förenade Arabemiraten har beslutat om en ny tobakslag som bland annat förbjuder tobaksodling och tillverkning av tobaksprodukter. Den nya lagen träder i kraft i januari, men befintliga odlare och tillverkare...

Om tobakens effekter på miljö och klimat

Publicerad: 2019-03-23

Tobaksodlingar upptar cirka 4,3 miljoner hektar jordbruksmarki världen, främst i låginkomstländer. Kina, Brasilien och Indien står för de största arealerna. I tobaksodlande länder som Laos, Mozambique, Zambia, Nordkorea, Zimbabwe, Tanzania...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev