Med sikte på ett tobaksfritt samhälle

Aktuellt

Sverige backar i arbetet för tobakskontroll 

Sverige backar sex placeringar från plats 9 till plats 15 i Tobacco Control Scale, som mäter hur aktivt länder i...

Läs mer

Tobak eller hälsa – europeisk konferens samlar tobaksfolket

Den 19 till 22 februari äger European conference on Tobacco or Health, som är en stor konferens om tobakskontroll, rum...

Läs mer

WHO utser 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år

Sju frågor till Inger Torpenberg, sakkunnig i etik, folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor vid Svensk sjuksköterskeförening, med anledning av att sjuksköterskor och...

Läs mer

Späckat program på Tobaksfri duos nätverksträff

För trettonde gången möttes Tobaksfri duos nätverk för en heldag i Stockholm och programmet var digert. Ett drygt 40-tal deltagare...

Läs mer

Håbo kommun stödjer Tobacco Endgame-initiativet

Sex frågor till Charlotta B Carlsson, folkhälsosamordnare i Håbo kommun, som är den senaste kommunen att stödja initiativet Tobacco Endgame...

Läs mer

Naturvårdsverket ska mäta plastskräpet

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram bättre kunskap om nedskräpning för att Sverige ska kunna genomföra...

Läs mer

Utredning ser över marknadsföringen av nya nikotinprodukter

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska över marknadsföringen av tobak, e-cigaretter och så kallade tobaksfria nikotinprodukter. Syftet...

Läs mer

Chefsbyte på WHO:s sekretariat för Tobakskonventionen

Adriana Blanco blir ny chef på Världshälsoorganisationen WHO:s sekretariat för Tobakskonventionens i Genève den första mars. Hon efterträder Vera Luiza...

Läs mer

Nya 5.3-riktlinjer i Australien

Australien är det senaste i raden av länder som har tagit fram riktlinjer för hur offentligt anställda och personer med...

Läs mer

Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning

Tobaksfakta tog 2014 fram en vägledning som presenterar de viktigaste riktlinjerna för politiker och tjänstemän när det gäller kontakter med...

Läs mer

Svag gräns mot tobaksindustrin i Norden

Det saknas lagar som reglerar lobbying i Sverige, Norge, Danmark och Finland och kunskapen om tobakskonventionens artikel 5.3 synes vara...

Läs mer

E-cigaretter med godissmak lockar unga till livsfarligt beroende

Konsekvenserna av att konsumera e-cigaretter på samma sätt som godis och glass kan vi i dag bara ana oss till....

Läs debattartikeln

Riskerna med vejping diskuteras i radioprogram

Allt mer tyder på att e-cigaretter är farligare än tobaksindustrin från början gav sken av, och att vejping bidragit till...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev