In english
MENY

Projekt

Tobacco Endgame

Theme image

Sätt ett måldatum för utfasning av rökningen i i vårt land och gör en plan för hur vi ska nå det målet! Den uppmaningen riktar organisationerna i satsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025  till Sveriges politiker. 

Här kan du läsa mer om arbetet för att nå en rökfri framtid i Sverige, och i världen.

Läs debattartikel i Aftonbladet inför starten av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025!

Folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, version för skärmläsning

Folder om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, utskriftsversion

De här organisationerna stöder kravet på ett beslut om rökfritt Sverige 2025

Underlag om Tobacco Endgame för kommuner

Underlag om Tobacco Endgame för landsting och regioner

Webbinspelade seminarier

 

Debattartiklar

 

 

Artiklar under projektet

 • 2016-05-25

  103 organisationer stöder ett rökfritt Sverige 2025

  Nu är det 103 organisationer och myndigheter i vårt land som stöder kravet på ett politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025. Stödjarna har 27 februari 2016 grupperats om efter ”funktion”. Frågor om listan kan ställas till boethius@tobaksfakta.se Dessa organisationer har uttalat sitt stöd för en långsiktig utfasningsstrategi för rökningen i Sverige: Organisationer med…

  Tema: Tobacco Endgame Fakta
 • 2016-05-15

  Snart nytt seminarium om vägen till rökfritt Sverige

  Nu närmar sig 31 maj – World No Tobacco Day – och så även det sjätte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Seminariet har två delar: Migrationen och folkhälsan – kulturella, etiska och praktiska aspekter i tobakens värld och Neutrala tobaksförpackningar – framgångsrikt införda i Australien Tid: 31 maj 2016 kl. 13–16.30. Kaffe och frukt serveras under eftermiddagen. Plats:…

  Tema: Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-04-14

  Välkommen till seminarium om migrationen och folkhälsan på Tobaksfria dagen!

  Till vårt land kommer nu många människor från andra länder, med ibland annorlunda hälso- och levnadsvanor. Vad betyder det för det svenska folkhälsoarbetet?  Den frågan vill vi belysa ur olika perspektiv vid det sjätte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som har temat ”Migrationen och folkhälsan – kulturella, etiska och praktiska aspekter i tobakens värld”. Seminariet arrangeras på Tobaksfria dagen…

  Tema: Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-03-29

  Avskräckande cigaretter nästa steg för minskad rökning?

  Allt fler länder inför nu, eller överväger att införa, neutrala, standardiserade cigarettpaket. Kan nästa steg i arbetet för en rökfri framtid vara att ge själva cigaretten ett mindre tilltalande utseende? Den frågan studerar nu bland annat forskare i Nya Zeeland. Forskning har visat att reklamfria, standardiserade cigarettpaket med stora hälsovarningar i text och bild är en fungerande tobaksförebyggande åtgärd. De…

  Tema: Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-03-13

  Kommuner uppmanas stödja Tobacco Endgame

  Hittills är det 94 myndigheter och organisationer som stödjer Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. På listan finns hittills en kommun – Härjedalens kommun. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och Yrkesföreningar mot Tobak, YmT, vill att fler kommuner tar beslut om att stödja initiativet. Även om regeringen ställt sig bakom målet om rökfritt Sverige 2025, är det fortfarande viktigt att bygga ett…

  Tema: Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-02-08

  The Swedish Government aims at Smoke Free Sweden 2025

  – We welcome the Government’s new announcement! Today´s clear message from Gabriel Wikström is an important step, says Göran Boëthius, one of the coordinators of the advocacy effort Tobacco Endgame – Smoke Free Sweden 2025. On Monday morning the Swedish Minister of Public Health, Gabriel Wikström, Social Democrat, appeared on television.  In the TV interview Gabriel Wikström said that he…

  Tema: Tobacco Endgame Nyheter
 • 2016-01-11

  Hälsoföreträdare stöder utfasning av rökningen

  ”De 12 000 dödsfallen på grund av rökning under det gångna året måste minska. Det går att genomföra, börja 2016!” Det skriver fyra folkhälsoföreträdare i en debattartikel publicerad online av Dagens Samhälle. Författarna är Lars-Erik Holm, tidigare generaldirektör vid Socialstyrelsen, riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L), Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund, och Svenska Läkaresällskapets ordförande Kerstin Nilsson. ”De senaste hundra årens…

  Tema: Tobacco Endgame Opinion