MENY

Projekt

Tobaksindustrins arbetsmetoder

Theme image

Tobaksindustrins och folkhälsans intressen är oförenliga. Det konstaterade världens länder i den internationella Tobakskonventionen. Den slår fast att tobaksindustrin och dess allierade måste hållas utanför folkhälsopolitiken. Men industrin gör allt vad den kan för att stoppa effektiva tobaksbegränsade åtgärder världen över. Tankesmedjan Tobaksfakta följer och rapporterar om utvecklingen av denna dödliga taktik.

Ladda ned eller beställ "Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning"

Ladda ned eller beställ hem "Dödligt inflytande, Tobaksfaktas rapport om tobaksindustrins arbetsmetoder!"

Läs vårt faktablad om tobaksindustrin

Läs mer om Tobakskonventionens artikel 5.3

Forskningsrapport visar att beslutsfattarna måste bli mer medvetna om industrins metoder

Bra webbsajt hos University of Bath om tobaksindustrins taktik.

Artiklar under projektet

 • 2012-12-12

  Ny skrift om tobaksindustrins arbetsmetoder

  Nu presenterar Tankesmedjan Tobaksfakta en ny skrift där vi avslöjar tobaksindustrins dolda och öppna strategier för att kunna fortsätta att sälja tobak, trots kunskapen om att den dödar hälften av sina användare i förtid. Skriften heter Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid. Tobaksbolagen skiljer sig från alla andra tillverkare av konsumtionsvaror genom att deras produkter dödar hälften av användarna i…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-11-11

  WHO-expert på Sverigebesök kritiserar tobaksindustrins metoder

  Luminita Sanda vid Världshälsoorganisationens, WHOs, tobaksprogram var i veckan som gick inbjuden till Sverige av Tankesmedjan Tobaksfakta. Hon medverkade vid det seminarium om tobaksindustrins arbetsmetoder som tankesmedjan arrangerade i riksdagshuset i Stockholm. Seminariet väckte ett glädjande intresse, bl.a. hos medierna. Via den här länken kan du läsa och höra Ekots intervju med Luminita Sanda.  

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-11-07

  Majoritet vill ha hårdare regler om tobaksindustrin

  Sju av tio vill att beslutsfattare ska offentliggöra sina kontakter med tobaksindustrin. En lika stor majoritet vill att Sverige inför varningsbilder på tobaksförpackningarna. 65 procent vill att tobaksförpackningarna standardiseras. Det är några av resultaten av en enkät i ett riksrepresentativt urval av personer i åldrarna 18-79 år som undersökningsföretaget Novus i september 2012 gjorde på uppdrag av Tankesmedjan Tobaksfakta. Undersökningen…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-11-06

  Seminarium om tobaksindustrin och hälsopolitiken

  Mutanklagelserna kring EUs reviderade tobaksproduktdirektiv har aktualiserat frågan om tobaksindustrins strategier för att påverka tobakslagar med en försvagning av hälsopolitiken som följd. En vägledande princip för WHOs Tobakskonvention, ratificerad av Sverige 2005, är att det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen. Riksdagsledamöterna Henrik Ripa (M) och Christer Engelhardt (S) bjuder tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta och…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-10-29

  Kräver insyn i EUs miljardsamarbete med tobaksindustrin

  Så gott som varje dag innehåller nyhetsrapporteringen nya turer i korruptionsaffären kring EUs tobakspolitik. Nu begär ledamöter i  Europaparlamentet att få tillgång till EU-kommissionens alla dokument om sitt samarbete med tobaksindustrin. Begäran kommer från parlamentsledamöter i budgetkontrollkommittén. De vill se kommissionens alla dokument rörande överenskommelser om samarbete med Imperial Tobacco, Japan Tobacco International, British American Tobacco och Philip Morris. Det…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-10-25

  Så stoppade industrin hälsovarningar på paketen

  Tobaksindustrin har genom åren arbetat hårt för att i olika länder förhindra införande av kraftfulla och effektiva hälsovarningar på tobaksförpackningarna. Det visar en ny forskningsstudie om hur hälsovarningarna på paketen utvecklats och spridit sig sedan 1960-talet och fram till idag. Inte minst Sverige och övriga nordiska länder har varit viktiga slagfält i tobaksindustrins kamp för så små och intetsägande varningar…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-10-05

  Hela domen om neutrala paket nu offentlig

  Australiens högsta domstol publicerade den 5 oktober hela det domslut där den slår fast att den nya lagen om neutrala cigarettpaket inte strider mot landets konstitution. Själva beslutet meddelades den 15 augusti, men nu är även motiveringarna och domstolens resonemang kring beslutet offentliga. Det var Japan Tobacco International och medlemmar i industrigruppen British American Tobacco som i december 2011 stämde…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter