MENY

Projekt

Tobaksindustrins arbetsmetoder

Theme image

Tobaksindustrins och folkhälsans intressen är oförenliga. Det konstaterade världens länder i den internationella Tobakskonventionen. Den slår fast att tobaksindustrin och dess allierade måste hållas utanför folkhälsopolitiken. Men industrin gör allt vad den kan för att stoppa effektiva tobaksbegränsade åtgärder världen över. Tankesmedjan Tobaksfakta följer och rapporterar om utvecklingen av denna dödliga taktik.

Ladda ned eller beställ "Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning"

Ladda ned eller beställ hem "Dödligt inflytande, Tobaksfaktas rapport om tobaksindustrins arbetsmetoder!"

Läs vårt faktablad om tobaksindustrin

Läs mer om Tobakskonventionens artikel 5.3

Forskningsrapport visar att beslutsfattarna måste bli mer medvetna om industrins metoder

Bra webbsajt hos University of Bath om tobaksindustrins taktik.

Artiklar under projektet

 • 2013-02-21

  Icanyheter KO-anmäls för tobaksreklam

  En privatperson har anmält tidningen Icanyheter till KO, Konsumentombudsmannen, för brott mot tobakslagens bestämmelser om tobaksreklam. Anmälaren bifogar ett antal annonser ur tidningen, som gör reklam för såväl snus som cigaretter. Annonserna upptar både hela och halva sidor. Icanyheter riktar sig till handeln och kommer ut en gång i veckan, upplagan är 16 000 exemplar. Den ges ut av Forma Magazines,…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2013-01-19

  Kritik mot hemliga EU-möten med tobaksindustrin

  EU-kommissionens hemliga möten med företrädare för tobaksindustrin måste upphöra. Det kräver fler frivilligorganisationer som följer arbetet i EU i ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. EU har genom ratificering anslutit sig till den internationella Tobakskonventionen, WHOs Framework Convention on Tobacco Control, FCTC. I konventionens artikel 5.3 slås fast att de anslutna parterna ska se till att hålla…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-12-12

  Tobaksbolag kunde inte stoppa exponeringsförbud

  Brittiska Imperial Tobacco misslyckades med att stoppa Skottlands exponeringsförbud för tobaksvaror. Nu kan det införas. Det sker i april 2013. Fem eniga domare i Skottlands högsta domstol beslöt den 12 december att avvisa Imperial Tobaccos överklagande av den lag som det skotska parlamentet godkände 2010 och som bl a innebär ett förbud mot exponering av tobaksvaror på säljställen. Målet har…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-12-12

  Ny skrift om tobaksindustrins arbetsmetoder

  Nu presenterar Tankesmedjan Tobaksfakta en ny skrift där vi avslöjar tobaksindustrins dolda och öppna strategier för att kunna fortsätta att sälja tobak, trots kunskapen om att den dödar hälften av sina användare i förtid. Skriften heter Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid. Tobaksbolagen skiljer sig från alla andra tillverkare av konsumtionsvaror genom att deras produkter dödar hälften av användarna i…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-11-11

  WHO-expert på Sverigebesök kritiserar tobaksindustrins metoder

  Luminita Sanda vid Världshälsoorganisationens, WHOs, tobaksprogram var i veckan som gick inbjuden till Sverige av Tankesmedjan Tobaksfakta. Hon medverkade vid det seminarium om tobaksindustrins arbetsmetoder som tankesmedjan arrangerade i riksdagshuset i Stockholm. Seminariet väckte ett glädjande intresse, bl.a. hos medierna. Via den här länken kan du läsa och höra Ekots intervju med Luminita Sanda.  

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-11-07

  Majoritet vill ha hårdare regler om tobaksindustrin

  Sju av tio vill att beslutsfattare ska offentliggöra sina kontakter med tobaksindustrin. En lika stor majoritet vill att Sverige inför varningsbilder på tobaksförpackningarna. 65 procent vill att tobaksförpackningarna standardiseras. Det är några av resultaten av en enkät i ett riksrepresentativt urval av personer i åldrarna 18-79 år som undersökningsföretaget Novus i september 2012 gjorde på uppdrag av Tankesmedjan Tobaksfakta. Undersökningen…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-11-06

  Seminarium om tobaksindustrin och hälsopolitiken

  Mutanklagelserna kring EUs reviderade tobaksproduktdirektiv har aktualiserat frågan om tobaksindustrins strategier för att påverka tobakslagar med en försvagning av hälsopolitiken som följd. En vägledande princip för WHOs Tobakskonvention, ratificerad av Sverige 2005, är att det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen. Riksdagsledamöterna Henrik Ripa (M) och Christer Engelhardt (S) bjuder tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta och…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter