MENY

Projekt

Tobaksindustrins arbetsmetoder

Theme image

Tobaksindustrins och folkhälsans intressen är oförenliga. Det konstaterade världens länder i den internationella Tobakskonventionen. Den slår fast att tobaksindustrin och dess allierade måste hållas utanför folkhälsopolitiken. Men industrin gör allt vad den kan för att stoppa effektiva tobaksbegränsade åtgärder världen över. Tankesmedjan Tobaksfakta följer och rapporterar om utvecklingen av denna dödliga taktik.

Ladda ned eller beställ "Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning"

Ladda ned eller beställ hem "Dödligt inflytande, Tobaksfaktas rapport om tobaksindustrins arbetsmetoder!"

Läs vårt faktablad om tobaksindustrin

Läs mer om Tobakskonventionens artikel 5.3

Forskningsrapport visar att beslutsfattarna måste bli mer medvetna om industrins metoder

Bra webbsajt hos University of Bath om tobaksindustrins taktik.

Artiklar under projektet

 • 2012-11-06

  Seminarium om tobaksindustrin och hälsopolitiken

  Mutanklagelserna kring EUs reviderade tobaksproduktdirektiv har aktualiserat frågan om tobaksindustrins strategier för att påverka tobakslagar med en försvagning av hälsopolitiken som följd. En vägledande princip för WHOs Tobakskonvention, ratificerad av Sverige 2005, är att det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen. Riksdagsledamöterna Henrik Ripa (M) och Christer Engelhardt (S) bjuder tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta och…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-10-29

  Kräver insyn i EUs miljardsamarbete med tobaksindustrin

  Så gott som varje dag innehåller nyhetsrapporteringen nya turer i korruptionsaffären kring EUs tobakspolitik. Nu begär ledamöter i  Europaparlamentet att få tillgång till EU-kommissionens alla dokument om sitt samarbete med tobaksindustrin. Begäran kommer från parlamentsledamöter i budgetkontrollkommittén. De vill se kommissionens alla dokument rörande överenskommelser om samarbete med Imperial Tobacco, Japan Tobacco International, British American Tobacco och Philip Morris. Det…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-10-25

  Så stoppade industrin hälsovarningar på paketen

  Tobaksindustrin har genom åren arbetat hårt för att i olika länder förhindra införande av kraftfulla och effektiva hälsovarningar på tobaksförpackningarna. Det visar en ny forskningsstudie om hur hälsovarningarna på paketen utvecklats och spridit sig sedan 1960-talet och fram till idag. Inte minst Sverige och övriga nordiska länder har varit viktiga slagfält i tobaksindustrins kamp för så små och intetsägande varningar…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-10-05

  Hela domen om neutrala paket nu offentlig

  Australiens högsta domstol publicerade den 5 oktober hela det domslut där den slår fast att den nya lagen om neutrala cigarettpaket inte strider mot landets konstitution. Själva beslutet meddelades den 15 augusti, men nu är även motiveringarna och domstolens resonemang kring beslutet offentliga. Det var Japan Tobacco International och medlemmar i industrigruppen British American Tobacco som i december 2011 stämde…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-09-08

  Okritisk publicering av tobakspropaganda

  Det finns inga bevis någonstans i världen för att varningsbilder på cigarettpaket eller neutrala cigarettpaket skulle öka den illegala handeln med cigaretter. Det skriver företrädare för Europeiska Nätverket för Tobaksprevention, ENSP, till några chefredaktörer vars tidningar okritiskt publicerat ogrundade påståenden i ett pressmeddelande från den europeiska sammanslutningen för tobakshandlare, CEDT, the European Confederation of Tobacco Retailers. Pressmeddelandet skickades ut inför…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-08-09

  Olaglig tobakssponsring av festivaler stoppas i Norge

  I Norge försöker nu Helsedirektoratet  stoppa en  omfattande tobakssponsring av Oslos Pride – Skeive dager – och andra festivaler. Bakom sponsringen stor tobaksjätten Philip Morris som har avtal med drygt 20 norska festivaler. Bolaget betalar för att ha ensamrätt till att sälja tobaksprodukter vid festivalerna och för att få ordna ett eget rökområde på festivalplatsen. Sådana avtal är att räkna…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter
 • 2012-08-08

  Forskare har kartlagt hur tobaksbolagen skövlar miljö och hälsa i fattiga länder

  Under de senaste årtiondena har de multinationella tobaksbolagen flyttat allt mer av tobaksodlingen till låginkomstländer för att få billigare arbetskraft och lägre produktionskostnader. Eftersom de fattiga bönderna i dessa länder har mindre avancerad teknisk utrustning försämrar den gifttunga tobaksodlingen deras hälsa och den omgivande miljön ännu mer än tobaksodling i rikare länder. Det är en av slutsatserna från de forskare…

  Tema: Tobaksindustrins arbetsmetoder Nyheter