In english
MENY
Fakta

119 organisationer stöder ett rökfritt Sverige 2025

2016-10-20

Nu är det 119 organisationer och myndigheter i vårt land som stöder kravet på ett politiskt beslut om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025. Stödjarna har 27 februari 2016 grupperats om efter ”funktion”. Frågor om listan kan ställas till boethius@tobaksfakta.se

Dessa organisationer har uttalat sitt stöd för en långsiktig utfasningsstrategi för rökningen i Sverige:

Organisationer med nationellt tobaksförebyggande arbete

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Läkare mot Tobak

Sjuksköterskor mot Tobak

Tandvård mot Tobak

Psykologer mot Tobak

Lärare mot Tobak

Riksförbundet SMART

SMART ungdom

VISIR

Cancerfonden

A Non Smoking Generation

Astma- och Allergiförbundet

Unga Allergiker

Hjärt-Lungfonden

Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner (TPLR)

Riksförbundet HjärtLung

Nätverket mot cancer

Lungcancerförbundet Stödet

Vårdens professioner

Svenska Läkaresällskapet

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund Student

Kandidat- och underläkarföreningen

SYLF Sveriges Yngre Läkares Förening

SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin

Svensk Sjuksköterskeförening

Vårdförbundet

Vårdförbundet Student

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening

Sveriges Tandhygienistförening

Svenska Tandsköterskeförbundet

Dietisternas Riksförbund

Sveriges Psykologförbund

Fysioterapeuterna

Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA)

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

DSF-Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Svenska Distriktsläkarföreningen

Sjukhusläkarna

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Lungmedicinsk Förening

Sveriges Ögonläkarförening

Svenska Barnläkarföreningen

Svensk Urologisk Förening

Svenska Barnmorskeförbundet

HälsoAkademikerna

SRAT – Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Svenska Logopedförbundet

Akademikerförbundet SSR

Sveriges Farmaceuter

Sveriges Veterinärförbund

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård

Riksföreningen för skolsköterskor

Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård

Svensk Förening För Folkhälsoarbete

Svenska Psykiatriska Föreningen

Vårdgivare

Region Jämtland-Härjedalen

Landstinget i Kalmar län

Region Örebro län

Region Gävleborg

Capio AB

Angereds Närsjukhus

Region Gotland

Landstinget i Uppsala län

Region Skåne

Norrbottens läns landsting

Landstinget Sörmland

Västerbottens läns landsting

Region Östergötland

Region Kronoberg

Region Jönköpings län

Landstinget Blekinge

Länsstyrelser

Länsstyrelsen Blekinge län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kommuner

Härjedalens kommun

Karlshamns kommun

Essunga kommun

Kungälvs kommun

Strömstads kommun

Malå kommun

Hammarö kommun

Ånge kommun

Askersunds kommun

Tibro kommun

Karlskrona kommun

Skolområdet

Sveriges Skolledarförbund

Lärarnas riksförbund

Sveriges elevråd – SVEA

Insamlingsstiftelsen Choice

Lärarförbundet

Kvinnoorganisationer

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN

1,6 miljonerklubben

2,6 miljonerklubben

Pensionärsorganisationer

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)

Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)

PRO Pensionärernas Riksorganisation

Sveriges Pensionärsförbund SPF

Patientföreningar (övriga)

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Fibromyalgiförbundet

Hjärnfonden

Nykterhetsorganisationer

Ungdomens Nykterhetsförbund

IOGT-NTO

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran

Idrotts- och andra ungdomsorganisationer

Team Jiddr

Botkyrka Konyaspor KIF

Sveriges Unga Muslimer

Upplands Skolidrottsförbund

Övriga organisationer

Apoteket AB

U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende

Lilla barnets fond

Riksförbundet Hälsofrämjandet

Lokala/regionala organisationer

Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län

Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta

Föreningen Uppsala Hjärt-Lung

Barnombudsmannen i Uppsala

Salut Halland

Friskis&Svettis, Uppsala

 

 

Taggar:

2 Svar på 119 organisationer stöder ett rökfritt Sverige 2025

  1. […] stödjer alla lärarfackliga organisationer Tobacco Endgame: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges […]

  2. […] Det skriver företrädare för Västerbottens läns landsting i ett pressmeddelande om landstingets beslut att ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  […]